Voting

Lawatan Jemaah Nazir Persekutuan

Ujian 1

GURU BERTUGAS : 27 Februari - 2 Mac 2012

Pengemaskinian Maklumat Guru Bagi Pelaksanaan Pertukaran Dan Penempatan Guru 2012

Wednesday, February 29, 2012

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa Sektor Operasl Pendidikan telah membangunkan Sistem Maklumat Operasi Pendidikan (e-OPERASI) yang diuruse.tiakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Tujuan pelaksanaan e-OPERASI adalah bagi memastikan pengurusan penempatan dan pertukaran guru mematuhi Sural Pekeliling Ikhtisas Sil 712010 berhubung kuasa penempatan dan pertukaran guru di bawah Sektor Operasi Pendidikan.
3. Bagi memastikan pelaksanaan e-OPERASI berjalan lancar serta memenuhi keperluan semua bahagian SOP berhubung maklumat penempatan dan pertukaran
guru di sekolah bawah kawalan bahagian masing-masing, ke~asama Y.Bhg DatuklDato'ltuan/puan adalah dipohon untuk melaksanakan pengemaskinian maklumat guru melalui aplikasi e-OPERAS!.

0 comments:

Post a Comment

BERITA HARIAN

mengintai khabar semasa

Berita Harian : Agama

Followers

TERIMA KASIH MENGINTAI BLOG INI

HALWA TELINGA

Berita Harian : Nasional

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP